Rezerwat rzeki Rawki, przepływającej przez Bolimowski Park Krajobrazowy to wyjątkowo malownicze tereny dla miłośników kajakarstwa.

Niech nie zwiedzie Was jednak urok rzeki – Rawka jest wartka i pełna przeszkód, silnie meandruje, a pracowite bobry oraz zjawiska atmosferyczne przygotowały dla spływających wiele niespodzianek. To jednocześnie rezerwat przyrody, przypominamy więc, że na organizację wszelkiego rodzaju imprez wymagane jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto Rawka to rzeka nauczycielka. Na łąkach nad jej brzegami bardzo często odbywają się plenerowe lekcje ornitologii, entomologii czy botaniki.

Rzeka Rawka to zjawisko odosobnione i niezwykłe w tej części kraju.

Pierwotnie Rawka oznaczała wolno płynącą bagnistą wodę – jej szerokość dochodziła nawet do kilkuset metrów, o czym świadczą stare grodziska rozmieszczone wzdłuż rzeki. Dziś stanowi III stopień trudności dla kajakarzy i przypomina rzeki o charakterze górskim. Z bystrym nurtem, czystą i dobrze natlenioną wodą, wspaniałą florą i fauną, Rawka  porównywana jest do takich rzek jak Krutynia czy Czarna Hańcza.

Płynie przez Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Rawską i Równinę Łowicko-Błońską.
Bieg swój zaczyna na wysokości ok. 160 m n.p.m. w okolicach Kochanowa, a uchodzi do Bzury o wiele niżej (78 m n.p.m.). Jest prawym dopływem Bzury i ma długość 89,8 km oraz dorzecze o powierzchni 1192km.

Rawka zwyciężyła w internetowym konkursie na Rzekę Roku 2014 Klubu Gaja uzyskując 7403 głosy. Do konkursu została zgłoszona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.