Choć zdecydowaną większość powierzchni Bolimowskiego Parku Krajobrazowego stanowią lasy, to szczególnego uroku nadają mu rozległe konwaliowiska oraz śródleśne polany – pozostałość po osadnictwie budnickim.

Wyjątkową moc natury poczuć można w rezerwatach przyrody: Kopanicha, Ruda-Chlebacz, Puszcza Mariańska, Polana Siwica i Rawka. Niedawno, po ponad wieku nieobecności do Puszczy wrócili jej niegdysiejsi lokatorzy – wilki. Na błotnych traktach nietrudno też wypatrzeć ślady łosia.
Park to jedna z najpiękniejszych perełek przyrodniczych województwa łódzkiego. Puszcza Bolimowska wciągnąć może nawet dosłownie – okolica jest wyjątkowo bagnista. To w dużej mierze efekt działań pewnego przerośniętego gryzonia. Chodzi oczywiście o bobry – w Bolimowskim Parku Krajobrazowym skala ich konstrukcji jest niesamowita: kolejne drzewa padają jak zapałki, powstają nowe tamy, a Rawka meandruje dzięki temu coraz mocniej. Na zboczach skarp wypatrzeć można prawdziwe bobrze autostrady, którymi zwierzaki transportują zwalone konary drzew.
Utworzony w 1986 roku, kilkakrotnie powiększany, Bolimowski Park Krajobrazowy liczy dziś wraz z otuliną 23 614 ha, z czego ponad 60% stanowią lasy