Zdjęcie newsu

W związku z obowiązującym w okresie od 14 do 20 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku oraz obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i poleceniem Wojewody Łódzkiego wydanym w dniu 18 marca 2020 roku na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz w oparciu o Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie Województwa Łódzkiego, wprowadza się w Grabskim Siole szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników, obsługi oraz gości.

Szczególne zasady bezpieczeństwa dla gości:

 1. Na terenie Grabskiego Sioła może przebywać jednocześnie nie więcej niż 150 gości.
 2. W pomieszczeniach przebywania zbiorowego może przebywać odpowiednio:
  a. W Sali Domu Turysty – nie więcej niż 30 osób;
  b. W Sali konferencyjnej – nie więcej niż 15 osób;
  c. W Dymnej Chacie – nie więcej niż 50 osób.
 3. Obowiązuje dezynfekcja rąk w punktach obsługi klienta tj. w recepcji i biurze Sioła.
 4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, tj. odległości 2m pomiędzy osobami.
 5. Sale wspólnego użytkowania, tj. sala w Domu Turysty, sala konferencyjna oraz Dymna Chata są wyłączone z użytkowania za wyjątkiem sytuacji, wynajęcia w/w przestrzeni na wyłączność przez gości ośrodka.
 6. Na terenie Grabskiego Sioła mogą przebywać jedynie goście ośrodka oraz klienci wypożyczalni.
 7. Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia na teren obiektu osób przejawiających wyraźne oznaki choroby.
 8. Niniejsze wytyczne udostępnia się gościom ośrodka w łatwo dostępnych miejscach na terenie Sioła, a także na stronie internetowej ośrodka, grabskiesiolo.pl

Szczególne wytyczne obwiązują także w zakresie wypożyczania kajaków. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo TUTAJ. 

INSTRUKCJA DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO: Zal-1-zalecenia