GRABSKIE SIOŁO

 

 

 

Historia tego miejsca sięga XIV–go w. czasów przepastnej Puszczy Bolimowskiej.

 

Podczas lustracji dóbr królewskich – a było to w drugiej ćwierci XIV – go w. napisano o istnieniu śródleśnych wyciętych polan i ich mieszkańcach. Żyjący tam ludzie mieszkali w budach zagłębionych w ziemi, prowizorycznych kurnych chatach. Budnicy – prawdziwi leśni ludzie, żyli w lesie i z lasu. Rąbali puszcze
i przerabiali drewno na popiół, potarz, dziegć, smołę, terpentynę, kalafonie i wiele innych produktów. Po Budnikach i budnictwie nie pozostały żadne zabytki, ani pamiątki za wyjątkiem „Bud” w nazwach wielu wsi mazowieckich oraz przekształconego obrazu puszczy.

Ośrodek „Grabskie Sioło” znajdujący się w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Rawką najprawdopodobniej usytuowany jest na jednej z takich polan Puszczy Bolimowskiej wykarczowaych przez leśnych ludzi (budników) w dawnych wiekach.
W latach 30-tych XX w. doktor Witkowski, chirurg szpitala skierniewickiego będąc balneologiem z zamiłowania przeprowadził badania na tym terenie i okazało się że występuje tutaj odpowiedni mikroklimat.
Kupił parcelę, pobudował dużą willę dla letników (kuracjuszy), budynek gospodarczy dla pracowników obsługi oraz zagrodę dla koni i krów. Zabudowania te stanowiły wówczas przysiółek pod lasem – zaczątek dzisiejszego „Sioła”. W latach 60 –tych XX w. zabudowania z działką odkupił od córek doktora zakład „Chemostal” (późniejszy Rawent). Tym samym powstał ośrodek wypoczynkowy dla pracowników.
Budując domki letnie, stołówkę, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci stworzono prawdziwe miejsce do relaksu i odpoczynku w bliskim kontakcie z przyrodą .
Kolejnym właścicielem ośrodka zostało Miasto Skierniewice i przekształciło go w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dla tegoż Centrum wybudowano duży obiekt hotelowy z kuchnią i stołówką, oraz drewnianą „Dymną Chatą”. W roku 2006 piecze nad ośrodkiem przejął Zakład Utrzymania Miasta Sp.z o.o.
Po osiemdziesięciu kilku latach trwania przebudowy i rozbudowy powstało spore gospodarstwo nazwane dziś „Grabskim Siołem”. Wszystkie zabudowania w ośrodku posiadają swoją nazwę wedle czasu powstania i ich przeznaczenia.

Willa - dzisiaj DOKTORÓWKA.

Budynek hotelowy - to DOM TURYSTY.

ZAGRODA KAJAKOWO – ROWEROWA to stary budynek gospodarczy, a drewniane zabudowanie ognia - to DYMNA CHATA. Mały domek zielony (zabudowana studnia)
- to CIAPKOWA CHATA.

Wszystkie drewniane domki letniskowe otrzymały własne imiona, ale o tym to już na miejscu.

Rzeka Rawka przy której znajduję się Ośrodek „Grabskie Sioło” jest prawym dopływem Bzury o długości 89,8 km i powierzchni dorzecza 1192km.

Pierwotna nazwa rzeki Rawa oznaczała wolno płynącą bagnistą wodę, szerokość jej dochodziła do kilkuset metrów o czym świadczą stare grodziska rozmieszczone wzdłuż rzeki.

Rawka płynie przez Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Rawską i Równinę Łowicko - Błońską.
Bieg swój zaczyna na wysokości ok. 160 m.n.p.m. w okolicach Kochanowa, a uchodzi do Bzury o wiele niżej ( 78 m.n.p.m.).

Rzeka Rawka to zjawisko odosobnionei niezwykłe w tej części kraju.

Naturalny nurt rzeki, liczne meandry, starorzecza, wysepki i łachy o zmiennej głębokości, oraz zwarty kompleks Puszczy Bolimowskiej tworzą malowniczy krajobraz, a czas spędzony na niej dostarcza nie zapomnianych wrażeń.

Z bystrym nurtem, czystą i dobrze natlenioną wodą, wspaniałą florą i fauną, Rawka porównywana jest do takich rzek jak Krutynia czy Czarna Hańcza. Rzeka stanowi III stopień trudności dla kajakarzy i przypomina rzeki o charakterze górskim. Dla Państwa przygotowaliśmy 9 szlaków (etapów kajakowych) na trasie Doleck - Bolimowska Wieś. Oferujemy kilkadziesiąt kajaków polietylenowych z pełnym wyposażeniem i serwisem.

  menu prawe 02
menu prawe 03menu prawe 04 menu prawe 05menu prawe 06menu prawe 07

zezwolenie

 

 

oferta menu lato

 

oferta menu zima